Servis

Farm Profi s.r.o. má vybudované vlastné servisné stredisko, ktoré vykonáva servisné prehliadky a opravy strojov z vlastnej produkcie, strojov firmy Vemag (servisný pracovníci sú vyškolení priamo vo firme Vemag) a rôznych iných strojov a zariadení od rôznych výrobcov (napr. Handtmann, Maja, Laska, Krämer+Grebe, Aplina, Seydelmann a pod.)