Pneumatická narážačka šuniek PNŠ 02

Pneumatická narážačka šuniek PNŠ 02

Pneumatická narážačka šuniek je určená na narážanie surovej vykostenej šunky alebo pliecka do pružného sieťového obalu, v ktorom sa vykonáva ďalšie spracovanie a predaj. Zariadenie je konštruované ako dvojča (t.j. dve na sebe nezávislé narážacie trubice) pre manuálnu obsluhu dvoma osobami. Dostatočne veľká plocha stola zabezpečí prípravu a uloženie suroviny v takom množstve, aby bola zabezpečená kontinuálna prevádzka zariadenia. Zariadenie je vyrobené z koróziivzdomého materiálu. Rýchlosť pohybu piestu je nastaviteľná podľa potreby zákazníka, „tento faktor významne ovplyvňuje výkon zariadenia, rovnako ako rýchlosť a skúsenosť obsluhy.”

TECHNICKÉ ÚDAJE
Dĺžka narážacej trubice 345 mm
Priemer narážacej trubice 100 mm*
Výkon narážačky 2 až 2,5 t/hod.
Rozmery zariadenia 2068 x 900 x 930 mm
Potrebný prívod vzduchu o tlaku 6 bar
Zariadenie je vybavené vzduchovým filtrom.

* rozmer narážacej trubice je variabilný, preto je nutné upresniť ich vopred. Je možné dodať aj viac vymeniteľných trubíc s rôznym rozmerom.