Rezacie zloženia a kutrové nože

Rezacie dosky a nože do rezačiek zhotovujeme z vysoko-akostnej kalenej nástrojovej ocele, vo veľkostiach – 114 až 200 mm.
Pre všetky priemery ponúkame prípravok na oddeľovanie šliach, chrupaviek, ako aj iných nežiadúcich častí v rezanom diele. Nože môžeme dodať aj s vymeniteľnými doštičkami. Pri ich použití šetrí sa rezačka i suroviny a okrem toho, sa znižujú i celkové výrobné náklady. Kutrové nože ponúkame do kutrov od firiem: LÁSKA, ALPINA, NAGEMA, SEYDELMAN, KRÄMER – GREBE a iných. Spomenuté nože sú zhotovené z vysokokvalitnej, kalenej, nástrojovej ocele. Povrch nožov, prichádzajúci do styku so surovinou, je vysokoleštený. Dlhodobé skúsenosti vo výrobe rezacích zložení a kutrových nožov sú zárukou vysokej kvality.