Protizápachové kanalizačné uzávery, kanálové vpuste a žľaby

Protizápachové kanalizačné uzávery vyrábame s bočným a priamym výpustom. Súčasťou uzáverov sú zberné žľaby dodávané podľa požiadaviek zákazníka s možnosťou určenia smerovania, množstva, tvaru a dĺžky. Uzávery sú vyrobené z Cr-Ni nehrdzavejúcej ocele.
Kanálové vpuste a žľaby slúžia na odvod odpadových vôd do kanalizácie.